/ Följ med på en förlossningsresa inspirerad av hypnobirthing

Följ med in i drömmarnas, nej jag menade verklighetens, förlossning och en positiv födsel inspirerat av hypnobirthing. Släpp rädslor, tvivel och osäkerhet till förmån för en förlossning fylld av känsla av kontroll, trygghet och självsäkerhet. 

Föreställ dig att du är en bit in i födseln. Du har genomgått större delen av mognadsfasen (latensfasen) hemma tillsammans med din partner och tagit vågorna med nyfikenhet och tillförsikt. Du känner dig inte rädd för smärtan och du har fått in en god känsla för när vågorna kommer. Du känner till och med en viss kontroll och känner instinktivt att det går framåt precis som det ska. Samtidigt följer du med den resa ner i medvetandet som kroppen gör automatiskt när vi vågar släppa tankarna. Ditt fokus ligger för det mest inåt men du är fortfarande i det stadiet där du kan pendla mellan det yttre och det inre. När din partner frågar något kan du föra en kort konversation för att sedan gå inåt och möta vågen när den kommer.

I takt med att intensiteten i vågorna ökar och du når övergången (den mer “aktiva” fasen”) känner du att det blir svårare att pendla mellan det yttre och inre under och mellan vågorna. När din partner frågar något känner du direkt hur du inte längre upplever samma kontroll och smärtan intensifieras. Du spänner dig. Du använder dig av de verktyg som du lärt dig för att hitta tillbaka till fokuset och avslappning, till det där orubbliga fokuset som du tränat så mycket på. Oj vilken skillnad det gör, inte bara för smärtan utan också för din känsla av kontroll. 

Tillslut ber du din partner (stödpersoner) att ta över rodret så att du helt kan släppa allt som händer runtomkring dig. Ni har jobbat tillsammans med förberedelserna och är ett så starkt team. Du känner dig trygg med att dina stödpersoner vet precis vad som är viktigt för dig och kan guida dig under resten av födseln. Du kan släppa det nu och fokusera helt inåt.

Från och med nu sköter din partner det mesta av markarbetet,

all kontakt med omvärlden och om din partner behöver fråga dig något gör hen det med små bokstäver och nära dig. Samtidigt som vågorna fortsätter att komma och gå har du fortsatt ditt fokus inåt. Med hjälp av dina verktyg från hypnobirthingen fortsätter du att möta vågorna med nyfikenhet. Du känner tillit eftersom du vet att kraften i vågorna aldrig kommer att vara starkare än dig, kraften kommer ju från dig.

Efter att ha tagit den största delen av öppningsskedet hemma åker ni in till förlossningen. Du är medveten om att resan in kommer att kännas lite extra eftersom ni åker in så sent, men kan känna acceptans kring det eftersom du vet fördelarna fysiologiskt med att stanna hemma så länge som möjligt. Vägen in har varit kämpig men du har fortsatt behållit lugnet i kroppen genom att använda dina affirmationer och en långsam uppåtandning. Du vet vilka fördelar det för med sig och känner också skillnaden i intensitet och kontroll när du lyckas hålla ditt fokus och följa med. 

Så fort motståndet är framme är rädslan där och pockar, men du väljer att ta ett steg tillbaka till din trygga harmoniska sfär som du övat på så många gånger. Väl framme på förlossningen är vågorna fortsatt intensiva och har inte alls stannat av såsom du hört från så många. Du fortsätter att fokusera inåt även om det är mycket som pockar på din uppmärksamhet. Ni använder er av hängkramen hela vägen upp till förlossningen från bilen. Tack vare den kan du landa i din partners/stödpersoners famn varje gång vågen sköljer över dig. Du är inte rädd och du känner starkt hur du och ditt barn gör det här tillsammans. Att ditt team finns där för att backa upp er och skydda bubblan.

Foto: Sandra Eriksson (@naturkraftfoto)

Uppe på förlossningen möts ni av en hel del störmoment, men du är beredd på det och förstår också att det är anledningen till att det gör lite extra ont just nu. Din partner är informerad om vad du vill tacka ja och nej till och kan föra din talan eftersom han står som språkrör i förlossningsbrevet. Du fortsätter att möta vågorna som är intensiva. Du litar på din kropp och din intuition och orkar säga ifrån när en barnmorska börjar prata med dig. Du ber henne vänligen men bestämt att vara tyst eftersom du har fullt upp med att hålla ditt fokus. Du känner styrkan i att du står upp för dig själv och släpper tankar om att du “borde vara trevlig”, även om hon bara vill väl. Det är inte läge att ta socialt ansvar just nu.

De kämpigaste tillfällena att hantera är kontrollerna, därför avböjer du från de som inte känns nödvändiga för dig eftersom du och bebis mår bra. När personer utifrån pockar på din uppmärksamhet är det nämligen svårare att hålla fokuset vilket du genast märker. Samtidigt som du vet att alla runtom dig vill dig väl känner du stor tillit till din kropp och intuition. När det blir för mycket känner du styrka och kraft i att be personalen att backa, men tillåter personen att göra kontrollen när det känner okej för dig. Du låter din egen kraft och känsla styra vad som känns okej och inte för dig. Du vet att du alltid kan återgå till din harmoniska sfär när du behöver skärma av dig från omvärlden. Din sfär full av trygghet, ro och fullständig kontroll. Även om du till och med blir ifrågasatt vid ett tillfälle känner du styrka och tillit i att du förberett dig väl och att din kunskap är tillräcklig för att navigera i dina val.

Ni har gjort förlossningsrummet till ert. 

Det är nedsläckt och alla störande ljud och ljus har begränsats till minsta möjligt. Kanske lyssnar du på ljudspåret “In i bubblan” och riktigt känner avslappningen skölja över dig, djupare och djupare ändå. Endast de du önskar ska vara på rummet är där. Ni har tydligt bett om att inte ha massa onödiga personer på rummet i förlossningsbrevet och känner trygghet i om ni behöver be personer att lämna. Det viktigaste är att du kan hålla din bubbla intakt och att hindra onödiga störmoment. Din partner/stödpersoner är med på tåget och skyddar dig från onödiga störmoment under hela födseln.

I rummet har ni också gjort iordning ett par olika “stationer” som ni varvar mellan. Du har ett oslagbart team runt dig, som hjälper dig att ta vågorna genom att göra akupressur och massage på dig. Precis som ni lärt er och övat på innan. Intensiteten i vågorna går upp och helt plötsligt bevittnar du dina egna tankar om tvivel.

Ska jag be om en epidural?

Du återkommer till dina affirmationer; du vet att din kropp är designad för att bära och föda barn – du klarar det här. Du känner dig stark och kapabel och du påminner dig återigen om att kraften i vågorna aldrig är starkare än dig, kraften kommer från dig. Du kommer tillbaka till lugnet och känner hur intensiteten minskar och kontrollen återigen känns så närvarande.

Efter några timmar känner du de första krystvågorna. De riktigt sköljer över dig och kanske känns de annorlunda från de tidigare vågorna. Kanske påminner de dig lite om känslan av att kräkas. Det är inget du kan stå emot och istället för att spänna dig och bli rädd för kraften försöker du precis som när du kräks att bara låta det hända. Även om det finns ett visst inbyggt obehag, precis som när vi kräks, så är det också skönt att bara släppa loss. Låta det hända. Precis som att det inte går att hålla tillbaka en kräkning är det här inte en kraft som kan motas.

Under krystvågorna är ditt främsta fokus att låta krafterna styra dig. 

Du gör inget motstånd och fortsätter att fokusera inåt med hjälp av dina verktyg samtidigt som du försöker att andas nedåt i kroppen. Under krystvågen känner du hur du vill hjälpa till med bukmuskulaturen men också hur du pausar och inte trycker på ända in i slutet. Hur barnet tränger ner i ditt bäcken och hur vävnaderna töjs i takt med att barnet åker in och ut, in och ut. En våg av tacksamhet sköljer över dig. Du vet att allt är precis som det ska och att det är bra att det inte går för fort.

Efter ett tags krystande känner du den där brännande känslan som alla pratat om (the ring of fire). Du får känna på barnets huvud vilket ger dig ytterligare kraft. Du kommer att klara det här och det är snart klart! Ett par krystvågor senare och huvudet kommer ut, på nästa krystvåg kommer barnet ut till dig och upp på bröstet. Kanske tar du till och med emot ditt barn själv. Du undrar lite chockat vad som hände, det gick och du klarade det precis så bra som du föreställt dig innan.

Navelsträngen är intakt och du vet vilken säkerhet det innebär för att du inte ska behöva separeras från din bebis, om det inte är absolut nödvändigt.

Ni lämnas ensamma och får suga in den nya lilla människan och stunden. Städning kan ske senare och bebisen mår bra så mätning och vägning kan också vänta. Moderkakan släpper av sig självt efter en stund och kanske får den ligga i en skål bredvid medan barnet får allt sitt blod. Du känner sån stolthet och styrka i det du precis gjort.

Kanske blev allt precis som du önskade dig!

Den här förlossningsberättelsen är inspirerad av och utformad efter alla de övningar och verktyg i hypnobirthing du får med dig i vår digitala profylaxkurs En fysiologisk födsel – läs mer om kursen här. 

Använd förlossningsberättelsen för att inspireras och visualisera, hur ser din drömfödsel ut?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *